dnes je 22.7.2024

Input:

470/2022 Sb., Nařízení vlády o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unie

č. 470/2022 Sb., Nařízení vlády o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unie
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. prosince 2022
o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unie
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 107/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 103/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 541/2020 Sb., zákona č. 367/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona č. 143/2022 Sb. a zákona č. 232/2022 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje
a)  společná pravidla pro zpětnou výplatu podpory elektřiny, podpory tepla a podpory biometanu,
b)  postup pro určení výše podpory elektřiny, udržovací podpory elektřiny, podpory tepla, udržovací podpory tepla a podpory biometanu podle zákona o podporovaných zdrojích energie a způsob její zpětné výplaty za období od vzniku práva na podporu do dne předcházejícího dni účinnosti cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydaného v návaznosti na zveřejnění rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s vnitřním trhem Evropské unie (dále jen „rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory”),
c)  způsob zpětné výplaty přechodné transformační podpory tepla podle zákona o podporovaných zdrojích energie za období od vzniku práva na podporu do dne předcházejícího dni publikace rozhodnutí Komise o slučitelnosti podpory v Úředním věstníku,
d)  postup pro určení výše podpory elektřiny, udržovací podpory elektřiny, podpory tepla, udržovací podpory tepla a podpory biometanu podle zákona o podporovaných zdrojích energie a způsob její zpětné výplaty za období od vzniku práva na podporu do dne předcházejícího dni účinnosti cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydaného v případě oznámení podpory podle nařízení Komise, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „obecné nařízení o blokových výjimkách”),
e)  pravidla pro zpětnou výplatu platby na podporu elektřiny za množství trakční elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové do dne předcházejícího dni publikace rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti nezahrnutí elektrické energie spotřebované při provozování drážní dopravy do množství elektřiny, za kterou se hradí platby na podporu elektřiny, (dále jen „rozhodnutí Komise o platbách na podporu elektřiny za trakční elektrickou energii”) v Úředním věstníku.
§ 2
Společná pravidla pro zpětnou výplatu podpory elektřiny, podpory tepla a podpory biometanu
(1) 
Nahrávám...
Nahrávám...