Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2018

11.1.2018, Zdroj: ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší rekapitulaci důležitých údajů pro oblast sociálního zabezpečení v její kompetenci pro rok 2018.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018

Všeobecný vyměřovací základ za rok 2016

28 250 Kč

Přepočítávací koeficient za rok 2016

1,0612

„Průměrná mzda“

(všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje x přepočítávací koeficient)

29 979 Kč

Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení

(48násobek průměrné mzdy)

1 438 992 Kč                  

Splatnost pojistného na sociální zabezpečení

od 1. do 20. dne následujícího měsíce

POJISTNÉ NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu SVJ - Pohledávky.
 +420 222 539 333  info@svj-pohledavky.cz