Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jak na neplatiče

23.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak postupovat s neplatičem?

Odpověď:

Pro vlastníky jednotek plyne ze zákona (zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) povinnost přispívat na správu domu a pozemku a dále platit zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby), jakož i hradit případné nedoplatky s těmito plněními související.

Prodlení s plněním těchto povinností má v zásadě dva důsledky - jednak vzniká společenství vlastníků právo požadovat zaplacení úroku, případně poplatku z prodlení z dlužné částky, a jednak se společenství vlastníků může splnění dluhu domáhat, a to i soudně.

Soudnímu řešení by nicméně měla předcházet upomínka k zaplacení dlužné částky

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu SVJ - Pohledávky.
 +420 222 539 333  info@svj-pohledavky.cz