Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nahlížení a pořizování kopií dokladů

22.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Výbor SVJ obdržel dopis (na dodejku) od člena společenství, ve kterém požaduje toto:

"Věc: Žádost o nahlédnutí do účetnictví a pořízení kopií dokladů

Jako spoluvlastník bytové jednotky ….. Vás žádám o umožnění nahlédnout do následujících podkladů a následné zhotovení kopií za roky 2013 a 2014. Přiměřené náklady za zhotovení kopií uhradím.

a) účetní osnova

b) rozvaha a výsledovka v plném rozsahu

c) kopie bankovních výpisů všech bankovních účtů SVJ

d) věcné uspořádání účtů (obratová předloha), tj. sestava, z níž jsou patrny všechny pohyby na všech účtech

Svou žádost opírá o naše stanovy: čl. VII (Práva a povinnosti člena společenství) bod 1(člen

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu SVJ - Pohledávky.
 +420 222 539 333  info@svj-pohledavky.cz