Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Poplatek z prodlení

7.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jakým způsobem, lze u neplatičů počítat úrok z prodlení a poplatek z prodlení? Nemáme schváleno usnesením SVJ, usnesením BD ani není uvedeno v nájemních smlouvách BD.

Lze tyto "penále" vymáhat i zpětně od 1.1.2014? Lze vypočítat 1x ročně se splatností 1 měsíc?

Odpověď:

Nárok věřitele – SVJ/BD - na úrok z prodlení či poplatek z prodlení vyplývá přímo ze zákonů (NOZ, ZOS - 67/2013 Sb.), není proto třeba je schvalovat orgány SVJ/BD ani uvádět v nájemních či jiných smlouvách.  Dluhy na nájemném, resp. příspěvcích vlastníka jednotky na správu domu a pozemku jsou úročeny úroky z prodlení. Neujednají-li strany výši úroku z prodlení, považuje se za ujednanou výše stanovená nařízením vlády č.

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu SVJ - Pohledávky.
 +420 222 539 333  info@svj-pohledavky.cz