Input:

Společenství vlastníků v České republice

12.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1
Společenství vlastníků v České republice

Zdroj: Český statistický úřad

Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem. Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky. Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.

Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků.

Český statistický úřad ČR eviduje ke konci roku 2016:

  • celkem 445 102 bytů ve vlastnictví 8 661 bytových družstev.

  • celkem 1 546 914 bytů spravovaných 62 894 společenství vlastníků.

Společenství vlastníků podle krajů ČR

Kraj 2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Hl. m. Praha 1536 5969 6838 7665 8357 8975 9675 10225 10726 11207
Středočeský 1360 3640 4091 4456 4760 4994 5271 5441 5633 5884
Jihočeský 865 2748 3070 3327 3529 3690 3869 4009 4075 4202
Plzeňský 1791 3134 3352 3540 3637 3718 3842 3929 4032 4175
Karlovarský 1558 2771 2910 3009 3098 3154 3247 3304 3358 3438
Ústecký 1234 2922 3147 3439 3686 3830 3983 4064 4150 4288
Liberecký 410 1548 1708 1852 1952 2061 2162 2223 2273 2352
Králové-
hradecký
507 2039 2252 2448 2603 2748 2862 2931 2996 3090
Pardubický 571 1814 1945 2158 2274 2343 2420 2462 2547 2643
Vysočina 709 1614 1790 1969 2081 2177 2314 2376 2452 2552
Jihomoravský 1109 3612 4073 4647 5089 5469 5940 6297 6612 6931
Olomoucký 742 2303 2478 2682 2807 2916 3042 3119 3177 3281
Zlínský 915 2136 2289 2468 2599 2705 2792 2855 2904 3012
Moravsko-
slezský
1410 3945 4323 4660 4865 5021 5250 5392 5499 5839