Input:

8.2 Uplatnění pohledávky v rámci insolvenčního řízení

28.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2 Uplatnění pohledávky v rámci insolvenčního řízení

Mgr. Adriana Kvítková

Pokud je ohledně vlastníka jednotky zahájeno insolvenční řízení, je nutné uplatnit pohledávku SV v jeho rámci. Podávání přihlášek pohledávek je možné činit ve lhůtě k tomu stanovené soudem, je proto třeba hlídat aktuální stav insolvenčního řízení přes insolvenční rejstřík dostupný na webových stránkách ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz), kde jsou uveřejňována veškerá rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení. Na stránkách ministerstva spravedlnosti je rovněž k dispozici formulář pro přihlášení pohledávky.

Po přihlášení pohledávky se SV účastní insolvenčního řízení jako jeden z věřitelů. I když insolvenční řízení nezaručuje celkové uspokojení pohledávky, jedná se často o jediný způsob, jak se domoci alespoň jejího částečného