Input:

10 Vzor žaloby na zaplacení příspěvku na správu domu a pozemku

28.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10 Vzor žaloby na zaplacení příspěvku na správu domu a pozemku

Vzor

Obvodní soud pro Prahu 91

ul. 28. pluku 1533/29b
100 83 Praha 10

V Praze dne 31. 1. 2016

Žalobce: Společenství vlastníků U Kříže 17
se sídlem U Kříže 17, Praha 9, PSČ 190 00
IČ 54321876
zapsán do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 2352

Žalovaný: Petr Krátký
nar. 14. 2. 1962
bytem U Kříže 17, Praha 9, PSČ 190 00

o zaplacení 10 000 Kč s příslušenstvím

DVOJMO

Soudní poplatek bude zaplacen na výzvu soudu

Přílohy:

  • dle textu

I.

Žalobce je společenstvím vlastníků jednotek vzniklým a existujícím podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Žalobce jako právnická osoba vznikl dne 1. 3. 2006, kdy byly splněny podmínky § 9 odst. 3 ZOVB. Žalobce sdružuje vlastníky jednotek umístěných v domě na adrese U Kříže 17, Praha 9.

Jedním z vlastníků jednotek umístěných v domě na adrese U Kříže 17 je i žalovaný, který vlastní bytovou jednotku č. 3, umístěnou v druhém nadzemním podlaží uvedeného domu, o velikosti podlahové plochy 100 m2. Z tohoto titulu je žalovaný současně podílovým spoluvlastníkem uvedeného domu, když spoluvlastnický podíl žalovaného činí 200/2400.

Důkaz:

  • výpisem z rejstříku společenství vlastníků jednotek,

  • výpisem z katastru nemovitostí.

II.

Shromáždění vlastníků jednotek konané dne 12. 11. 2014 rozhodlo o stanovení výše měsíčního příspěvku na náklady spojené se správou domu (tzv. příspěvek do fondu oprav) na částku ve výši 10 Kč za jeden metr čtvereční podlahové plochy jednotky vlastněné každým z vlastníků.