Obsah

 

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zánik společného jmění manželů

14.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dovoluji si požádat o Vaše stanovisko vč. odůvodnění k otázce okamžiku zániku společného členství manželů v bytovém družstvu v případě rozvodu po 1. 1. 2014. Podle § 739 odst. 2 ZOK zaniká společné členství manželů vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání. Podle § 738 NOZ však platí, že dohoda o vypořádání má vždy účinky ke dni, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, bez ohledu na to, zda dohoda byla uzavřena před anebo po zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění. V případě rozvodu tedy k zániku společného jmění dochází k okamžiku právní moci rozsudku, kterým se manželství rozvádí.

Otázka č. 1: Kdy však zaniká společné členství v

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu SVJ - Pohledávky.
 +420 222 539 333  info@svj-pohledavky.cz