Input:

Zveřejňování měsíčních výpisů a jmen dlužníků na webu SVJ

15.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.7.4
Zveřejňování měsíčních výpisů a jmen dlužníků na webu SVJ

Mgr. Adriana Kvítková

Může společenství vlastníků zveřejňovat na svých webových stránkách měsíční výpisy z jejich běžného účtu? Mohou být na virtuální nástěnce umístěny i účetní sestavy nebo přehled dlužníků?

V prvé řadě rozhodování o zveřejňování interních dokumentů, mezi které bezesporu patří i výpisy z běžného účtu společenství, leží samozřejmě výhradně na výboru společenství. Ten k tomuto kroku nejspíše přistoupil z důvodu zvýšení transparentnosti hospodaření společenství a otevření se členům společenství, což je zajisté krok správným směrem. Co se týče úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském zákoníku, zde výbor uvedeným jednáním, tedy uveřejňováním výpisů z běžného účtu společenství, zákon nijak neporušuje.

V druhé řadě je ovšem nutné vzít v úvahu i skutečnost, že na výpisech z účtu se neobjevují jen výdaje, kde je uveřejnění a jejich kontrola členy společenství zajisté na místě, ale rovněž i příjmy – příspěvky vlastníků, čímž se dostáváme do sféry osobních údajů a práva veřejného. Je otázkou, zda-li tímto způsobem, tedy uveřejňováním informací o platbách jednotlivých členů, nedochází k porušení ochrany osobních údajů jednotlivých vlastníků. Mám za to, že uveřejňováním příchozích plateb se jmény jednotlivých vlastníků, které jsou z výpisu z účtu obvykle patrné, dochází k porušení ochrany osobních údajů jednotlivých vlastníků, jedním dechem ovšem dodávám, že z dotazu ovšem nevyplývá možná důležitá eventualita, a to zda-li jsou webové stránky SVJ zajištěny.

Pokud by přístup na webové stránky (a k měsíčním výpisům z běžného účtu společenství) byl chráněn heslem, tedy obsah by byl určen a přístupný pouze vlastníkům jednotek v domě, lze uzavřít, že k porušení ochrany osobních údajů nejspíše nedochází, když uveřejňované informace se týkají správy domu a pozemku, na které má každý vlastník právo, a to na základě ust. § 1179 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dle uvedeného ustanovení má vlastník jednotky právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů. Z právě uvedeného oprávnění vlastníka bych tedy dovozovala dovolenost uvedeného postupu výboru, který rovnou (zabezpečeným dálkovým