dnes je 22.7.2024

Input:

103/2023 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů a cenového rozhodnutí, ve znění účinném k 1.10.2023

č. 103/2023 Sb., Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů a cenového rozhodnutí, ve znění účinném k 1.10.2023
SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 5. dubna 2023
o vydání cenových předpisů a cenového rozhodnutí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
297/2023 Sb.
(k 1.10.2023)
mění předpis 2/2023/OLZP
nový předpis č. 9/2023/OLZP byl publikován ve Věstníku MZ, částce 12 ze dne 11.9.2023
Ministerstvo zdravotnictví podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že
1.  dne 12. května 2022 byl schválen Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 3/2022/OLZP, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití; tento cenový předpis nabyl účinnosti dne 1. července 2022 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 6 ze dne 31. května 2022,
2.  dne 30. listopadu 2022 byl schválen Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2023/OLZP, o regulaci cen zdravotnických prostředků a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro; tento cenový předpis nabyl účinnosti dne 1. ledna 2023 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 14 ze dne 30. listopadu 2022,
3.  dne 30. listopadu 2022 byl schválen Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 2/2023/OLZP, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely; tento cenový předpis nabyl účinnosti dne 1. ledna 2023 a je publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částce 14 ze dne 30. listopadu 2022,
4.  dne 7. prosince 2022 byl schválen Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 3/2023/OLZP, o stanovení obchodní přirážky za
Nahrávám...
Nahrávám...